czekaj...
Loguję...


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest spółka freelearning.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Strzeszyńskiej 239A.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dla celów rejestracji w Serwisie lub dodawania Szkolenia wymagane jest podanie następujących danych:
  1. w celu rejestracji w Serwisie wymagane jest podanie:
   1. nazwy użytkownika, hasła, adresu e-mail – w przypadku rejestracji za pośrednictwem Serwisu, albo
   2. informacji identyfikujących konto Użytkownika na portalu społecznościowym Facebook – w przypadku rejestracji za pośrednictwem powyższego portalu;
  2. w celu zamieszczania Szkoleń w Serwisie wymagane jest podanie dodatkowych danych identyfikujących Użytkownika w chwili zamieszczania pierwszego Szkolenia.
 4. Użytkownikom w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Dane podawane przez Użytkownika będą przetwarzane przez spółkę Freelearning w celu prawidłowej realizacji Serwisu. Dla innych Użytkowników w Serwisie widoczny będzie Nick (nazwa) wykorzystywany przez Użytkownika w ramach jego Konta. Ponadto zawsze widoczna dla pozostałych Użytkowników będzie informacja dotycząca autora danego Szkolenia (imię i nazwisko lub firma) udostępnianego przez Użytkownika.
 6. Niezależnie od pkt 5 powyżej dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez spółkę Freelearning dla celów marketingu usług Serwisu Freelearning. W przypadku gdy Użytkownik na podstawie odrębnej klauzuli wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych oraz w celu wysyłania elektronicznej informacji handlowej, możliwe będzie przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu marketingu usług lub towarów sponsorów i reklamodawców współpracujących z Serwisem.
 7. Użytkownik, w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Serwisie. W takim przypadku dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie wymagane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (por. art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych).
 8. Spółka Freelearning może okazjonalnie, za pośrednictwem Serwisu lub w drodze ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej zbierać od Użytkowników dane demograficzne i profilowe (wiek, wykształcenie, zainteresowania itp.). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i umożliwiają dostosowanie Serwisu do potrzeb rynku i Użytkowników. Udział Użytkowników w takich badaniach jest dobrowolny.
 9. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto przekazywane innym podmiotom trzecim za zgodą Użytkownika.
 10. Spółka Freelearning wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 11. Spółka Freelearning stosuje pliki "cookies". Przy pomocy "cookies" Freelearning zbiera informacje pozwalające dostosować Serwis i prezentowane Użytkownikowi Szkolenia do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
Partnerzy:
cyfrowynauczyciel.pl
rozwojowiec.pl
wszechnica.org.pl
  Publikujemy na licencji Creative Commons CC
 
 
Innowacyjna Gospodarka
PARP
Unia Europejska
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość